Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 10. 16
Zdroj: migraceonline.cz

Svět v bezpečí. Připojte se i vy k Týdnu globálního vzdělávání!

Svět v bezpečí. Připojte se i vy k Týdnu globálního vzdělávání!

19. – 27. listopadu 2016
V Týdnu globálního vzdělávání chceme hledat cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných.

Zastat se slabšího, upozornit na nespravedlnost, nepodléhat předsudkům, aktivně se zapojovat do rozhodování o svém okolí, hájit své občanské svobody. Existuje mnoho způsobů, jak může každý z nás přispět k proměně světa na bezpečnější a přátelštější místo. Z denních zpráv lehce podlehneme pocitu, že žijeme v době plné násilí. Média nás zásobují obrazy válečných konfliktů, ničení životního prostředí, neřízené migrace, nemocí a bídy. Všechny tyto skutečnosti v nás probouzí nejen strach a nejistotu, ale také soucit a touhu pomáhat.

Zajistit bezpečí vyžaduje vzájemnou důvěru, toleranci a respekt. Znamená odvahu postavit se proti stavění zdí, boření mostů a nenávisti vůči ostatním. Neobejdeme se bez umění rozeznat skutečné ohrožení od pouhého strašení ani bez schopnosti na něj přiměřeně reagovat.

Týden globálního vzdělávání (Global Education Week) je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se způsobům, jak ve vzdělávání přiblížit problém rovnosti, různosti a spravedlnosti mezi lidmi na lokální i globální úrovni. Hledá možnosti, jak prohloubit respekt a porozumění mezi různými kulturami. Podporuje vzdělávací aktivity, které vedou ke změně zažitých postojů a pomáhají nám cítit zodpovědnost za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Do týdne se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně a Olomouci a na dalších místech ČR již potřetí prostřednictvím organizací Varianty – Člověk v tísni, ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi, SEVER, MKC Praha, Informační centrum OSN, Diakonie ČCE a NIDV. Bližší informace k chystaným akcím najdete na stránkách jednotlivých organizací. 

Diskuze, promítání, výstavy a mnoho dalších akcí proběhne převážně od 19. do 27. listopadu 2016.


Multikulturní centrum Praha v rámci Týdne globálního vzdělávání připravuje:

Pro učitele:

„Globální témata v českých školách?“

Zveme Vás na první ročník minikonference globálního rozvojového vzdělávání „Globální témata v českých školách?“.

KDY? čtvrtek 3. 11. 2015, 9.00-13.00
KDE? Impact HUB, Drtinova 10, Praha 5

Zajímáte se o globální témata? Zajímá vás jak je možné je zavádět do výuky?

Pak neváhejte a přihlaste se na TOMTO odkazu.
hosté:
PhDr. Ondřej Andrys, MAE,
# náměstek ústředního školního inspektora

Mgr. Michal Broža,
# Informační centrum OSN v Praze

Mgr. Ing. Lenka Pánková
# olomoucká vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s.

Mgr. Petra Skalická
# vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

V druhé části minikonference se účastníci budou moci seznámit se jedním z praktických způsobů, jak globální témata do výuky zavádět. V paralelních dílnách budou představeny některé projekty zaměřené právě na GRV. Dílny povedou učitelé a lektoři, kteří nasdílí vlastní zkušenosti, klady i úskalí vybraných projektů.

dílna A - Active Citizens
# Mgr. Ivo Helebrant (1st International School of Ostrava)
# Mgr. Petra Skalická (Varianty - Člověk v tísni)

dílna B - Global Storylines
# Mgr. Kristýna Hrubanová (NaZemi)
# Mgr. Jitka Kadrmasová (Církevní ZŠ Borohrádek)

dílna C - Světová škola
# Mgr. Ing. Andrea Tláskalová (ZŠ Zbiroh)
# Mgr. Jiří Vymětal (ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany)

zdarma
anotace příspěvků a dílen


 

Akreditovaný seminář „Jak na ně?! aneb Práce se stereotypy ve výuce“

Ve spolupráci s NaZemi vás zveme na dvoudenní seminář s akreditací MŠMT: „Jak na ně?! aneb Práce se stereotypy ve výuce“.

KDY?
pátek 25. 11. 2016 10.00-17.00
sobota 26. 11. 2015, 9.00-16.00

KDE?
Skautský institut, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

Přihlášky vyplňujte ZDE.

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli, jak reagovat na názory svých žáků?
Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí všichni mají právo na svůj názor?
Jakou roli v tom hrají hodnoty, které učitel zastává?

Na semináři se seznámíme s tím, jaké mohou být role učitele při práci s aktuálními tématy ve třídě. Společně budeme diskutovat o tom, jak může učitel reagovat tváří v tvář stereotypům svých žáků. Budeme hovořit o tom, co za stereotypy stojí. Velký důraz je kladen na práci s hodnotami, které mohou učiteli pomoci během názorových střetů učitele s žáky nebo mezi žáky navzájem. Seminářem se budou prolínat teoretické i praktické části.

zdarma
pozvánka zde


 

Simulační hra jako inovativní výukový nástroj - „ V našem městě se má stavět mešita?!“

Workshop představí možnosti práce se simulační hrou ve výuce, jako prostředkem pro nahlížení tématu z různých úhlů pohledu, budování dialogu, vzájemného porozumění a tolerance.

KDY? středa 7. 12. 2016 8.30-13.30
KDE? prostory JABOK - VOŠ, Salmovská 8, Praha 2

Přihlášky vyplňujte ZDE.

Workshop je představením a praktickou ukázkou metody simulační hry, na pozadí sporu o povolení stavby mešity a jejím umístění ve smyšleném městě. Jde o interaktivní techniku, která dá účastníkům možnost stát se obyvateli fiktivního městečka a debatovat o chystané výstavbě mešity z pohledu zástupců různých názorových stran.

Na workshopu bude prostor pro sdílení zkušeností, vedení reflexe i podporu využití této metody ve výuce.

zdarma
pozvánka zde


Pro veřejnost:

„Afrika, nerovnost a migrace“

Ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha Vás v rámci cyklu Lidová škola migrace a Globální knihovna srdečně zveme na přednášku na téma: „Afrika, nerovnost, migrace“.

KDY? středa 9. 11. 2015, 18.00
KDE? SVĚT–HUB, Slovenská 21, Praha 2

hosté:
Tomáš Lindner, novinář, týdeník Respekt
Tomáš Tožička, odborník na rozvojovou tématiku

moderuje: Tomáš Samek, antropolog

zdarma
více o akci

 

 

31. 10. 16
...nahoru ▲