Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Studie o řecké komunitě v ČR na stránkách migraceonline.cz

Jde o komplexní práci etnologa Jaroslava Otčenáška. Studie pojednává o vývoji řecké emigrace v průběhu 20. století. Autor popisuje vliv občanské války na migraci rodin z horských oblastí Řecka do tehdejší ČSSR.
V části studie věnované ekonomickým aktivitách Řeků je zaznamenán profesní růst členů komunity, tj.od práce v zemědělství a těžkém strojírenství v ČSSR až po práci v terciálním sektoru (podnikání v turistickém ruchu a potravinářském průmyslu) v ČR. V dalších částech studie je popisován náboženský, kulturní a společenský život řecké komunity v Česku. V závěru práce se autor podrobně věnuje fenoménu reemigrace a vnitřní struktuře komunity.
Další informace o řecké komunitě je možné získat z dokumentu Asociace řeckých obcí v ČR.

Jan Černík
19. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲