Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 4. 12

Studentský geografický workshop New Wave 4

Workshop navazuje na tradici debat a prezentací z minulých let, jeho cílem je umožnit setkání a výměnu výzkumných zkušeností a výsledků práce mezi studenty geografie. Jedním z témat, kterému se setkání věnuje je mobilita, migrace a adaptace.

Datum: 25. - 26. 5. 2012
Místo: Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,Praha
Pořádá: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze

Deadline k podání přihlášek je 27. 4, bližší informace v angličtině jsou dostupné na http://www.natur.cuni.cz/geografie/newwave

16. 4. 12
...nahoru ▲