Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 6. 12
Téma: Integrace

Strategie zvládání obtížných situací cizinci z Ukrajiny a Mongolska

Analýza strategií zvládání obtížných životních situací vybraných skupin cizinců z třetích zemí 2010

Výzkum společnosti SocioFactor s.r.o. se zaměřuje na to, jak cizinci s odlišným sociokulturním původem vnímají obtížnou životní situaci a následně volí různé strategie jejího zvládání. Publikace si klade za cíl porozumění životním situacím cizinců v regionech České republiky, a má sloužit pro Správu uprchlických zařízení MV ČR jako jeden ze zdrojů pro optimalizaci nastavení pomoci cizincům z třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR v rámci projektu integračních center. 

Konkrétně se výzkum zaměřil na Ukrajince a Mongoly s trvalým a dlouhodobým pobytem, kteří žijí v jednom z následujících osmi krajů, kde působí Centra pro podporu integrace: Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Karlovarský, Jihočeský, Plzeňský, Zlínský a Liberecký kraj. Publikace se věnuje následujícím okolnostem, které byly autory označeny jako důležité pro porozumění životní situace cizince: příjezd a pobyt, bydlení, trh práce, jazyk, vzdělávání, sociálně-zdravotní situace, kultura a religiozita, interakce, identifikace či regionální specifika. V závěru publikace je pojednáno o strategiích, které při řešení problémové situace cizinci používají.

Výzkum byl součástí projektů „Provoz Center na podporu integrace cizinců III. a IV.“ spolufinancovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

19. 6. 12
...nahoru ▲