Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 12. 17
Zdroj: migraceonline.cz

Stereotýpek v nás

Stereotýpek v nás

Hlavním cílem projektu je prevence xenofobie a rasismu mezi žáky SOŠ a SOU prostřednictvím interkulturní výchovy s využitím interaktivních a zážitkových metod.

Výstupem z projektu byly následující vzdělávací materiály:

Interkulturní seminář - Metodika

Cílem interkulturního semináře o rozsahu 90 minut je zprostředkovat žákům první setkání s tématem kulturní rozmanitosti. Žáci si prostřednictvím semináře uvědomí, jaké to je být „jiný“ a dostanou příležitost zamyslet se nad tím, jak by mohlo vypadat ideální soužití lidí s různým kulturním zázemím a jak by tomu každý mohl přispět. Interkulturní seminář je určen (nejen) třídám 1. až 3. ročníku SOŠ a SOU.

Cyklus interkulturních dílen – Metodika

Cyklus tří navazujících dílen využívá metody osobnostně-sociální výchovy a zážitkové pedagogiky. Cílem cyklu je nabídnout žákům hlubší vhled do vybraných témat interkulturního vzdělávání a jejich reflexi. První dílna se zaměřuje na stereotypy a jejich vznik. Druhá se zaměřuje na životní hodnoty a jejich vztah ke kultuře, vytváření a prosazování vlastních postojů. Třetí dílna završí předchozí témata strukturovanou diskusí. Cyklus interkulturních dílen je určen (nejen) třídám 1. až 3. ročníku SOŠ a SOU.

Miniworkcamp – Metodika

Miniworkcamp je víkendová forma tzv. workcampu s hlavním cílem motivovat (nejen) žáky SOŠ, SOU a gymnázií k otevřenému a aktivnímu přístupu ke svému okolí, rozvíjet jejich sociální a komunikační dovednosti a podpořit vnímavost vůči kulturní rozmanitosti. Těžiště víkendu, koncipovaného pro 10—15 účastníků, spočívá v dobrovolné práci a interakci v kulturně různorodé skupině.

Túra kulturou - Metodika

Formát a celková koncepce třídenního prožitkového kurzu „Túra kulturou“ vzešly z myšlenky vytvořit kvalitní a zajímavý program pro žáky středních škol v neformálním prostředí. Obsah kurzu je postaven na principech zážitkové pedagogiky, pomocí které propojuje témata interkulturního vzdělávání a osobnostně sociální výchovy. Prostřednictvím outdoorových, diskusních a tvůrčích aktivit se žáci učí vnímat podobnosti a odlišnosti mezi lidmi nebo si uvědomovat původ předsudků a stereotypů, které si o druhých vytváříme. Důraz je kladen na týmovou spolupráci, rozvíjení schopnosti reflektovat svou identitu a její proměny a učit se těžit z rozmanitosti a individuálních schopností každého z nás bez ohledu na sociokulturní zázemí a politické či náboženské přesvědčení. Díky přítomnosti lektorů-cizinců se žáci také seznámí s názory lidí, kteří pocházejí z jiného než českého kulturního prostředí.

Prožitkový kurz rozvíjí témata probíraná v interkulturních seminářích a v cyklu interkulturních dílen. Primárně je koncipován pro skupinu žáků pocházejících z různých SOŠ, SOU a gymnázií, je však možné ho realizovat také pro jednotlivé třídy středních škol. 

Interkulturní seminář (ppt prezentace - doplněk k metodice)

Interkulturní dílny - Dílna 1 (ppt prezentace - doplněk k metodice)

Interkulturní dílny - Dílna 2 (ppt prezentace - doplněk k metodice)

Interkulturní dílny - Dílna 3 (ppt prezentace - doplněk k metodice)

Více o projektu najdete tady.

14. 12. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲