Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Step in! Aktivním občanstvím k vytvoření inkluzivní společnosti

„Step In! Aktivním občanstvím k vytvoření inkluzivní společnosti” je dvouletý projekt v rámci programu Grundtvig Evropské Komise, jehož realizace začala v lednu 2012. V rámci trvání projektu partneři z různých zemí skombinují své schopnosti v oblasti občanského vzdělávání, integrace a migrace.

Různorodí partneři zahrnující univerzity, výzkumné instituty, nevládní organizace a poskytovatelé vzdělávání dospělých z České republiky, Kypru, Německa, Itálie, Skotska, Slovinska a Švédska se setkali v červnu v Parmě, Itálie. V České republice je do projektu zapojená nezisková organizace Sdružení občanů zabývajících se emigranty z Brna.

Hlavním záměrem setkání bylo navázat na výsledky analýzy, která mapuje nedostatkové oblasti v integraci migrantů a cizinců v jednotlivých zemích. Analýza zahrnovala několik perspektiv: Imigrantský pohled a potřeby vedoucí k lepší integraci, potřeby základních institucí hostitelské země umožňující lepší integraci, potřeby poskytovatelů vzdělávání dospělých poskytujících vzdělání pro lepší integraci a relevantní politika Evropské unie týkající se integrace.

Celkovým cílem projektu Step In! je zvýšit politickou participaci a občanskou angažovanost migrantů a etnických menšin a podporovat aktivní občanství. Za tímto účelem se projekt zaměřuje na rozvoj, testování, šíření inovačních postupů, metod a materiálů na podporu aktivního občanství migrantů prostřednictvím vzdělávání dospělých.

Na základě analýzy bylo dále na setkání představeno sedm různých vzdělávacích modulů, které budou testovány a implementovány v další fázi projektu napříč celou Evropou. Moduly budou sloužit k lepší integraci cizinců prostřednictvím nových inovativních postupů.

Moduly se týkají následujících oblastí: interkulturní kompetence poskytovatelů vzdělávání dospělých, zapojení migrantů do dobrovolnických aktivit jako způsob integrace, interkulturní aktivity pro zapojení migrantů ve vzdělávání, úloha církví a náboženských organizací pro podporu integrace cizinců, interkulturní kompetence pro vládní instituce pracující s migranty, podporování motivace a speciální mentorský program. Moduly budou vytvořeny v sedmi různých zemích, avšak s univerzální použitelností v celé Evropské unii. Pro více informací o projektu navštivte naši webovou stránkou www.stepin-grundtvig.org nebo www.soze.cz.

12. 3. 13
...nahoru ▲