Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Spolupráce neziskového sektoru a úřadů práce v procesu integrace cizinců na trhu práce v ČR

Kulatého stolu se zúčastní představitelé státní správy a samosprávy a také zástupci rakouské partnerské organizace Zentrum für MigrantInnen in Tirol.

Vedle zhodnocení současného stavu v České republice z pohledu všech zúčastněných aktérů a představení zkušeností nevládního sektoru se spoluprácí s úřady práce v Rakousku bude diskuse u kulatého stolu směřovat k výměně informací, názorů a podnětů ohledně perspektivy vytvoření a rozvoje spolupráce českých neziskových organizací s úřady práce a dalšími subjekty v oblasti integrace cizinců na českém trhu práce.

Kulatý stůl je pořádán v rámci projektu „Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice“, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací o programu kulatého stolu naleznete v přiložené pozvánce a také na www.migrace.com.  Občerstvení zajištěno před i po akci.

Svou účast prosím potvrďte do 27. září na trochtova@refug.cz

Datum: 2. října od 10:00
Místo: Národní dům, Velká hradební 33, Ústí nad Labem

6. 9. 12
...nahoru ▲