Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 12. 16
Zdroj: migraceonline.cz

Společně proti rasismu

Společně proti rasismu

Cílem projektu je boj proti anticiganistickým mýtům, hate speech a změna veřejného diskursu o Romech v lokalitách, kde došlo k projevům anticiganismu. Výstupem z projektu byly mimo jiné i dvě metodiky pro žáky SOŠ a SOU. 

Metodický manuál pro vedení interkulturního workshopu pro studenty SOŠ a SOU (média a takzvaná uprchlická krize)

Manuál je určen všem pedagogickým pracovníkům, lektorům či sociálním pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s dospívajícími a kteří mají zájem o posílení informační a čtenářské gramotnosti a omezení stereotypního nahlížení na minority.

Dílna je realizovaná zážitkovou formou tak, aby si žáci sami ozkoušeli, jak stereotypy vznikají a především jak k tomu přispívají média. Dílna je koncipována takovým způsobem, aby u žáků posilovala čtenářskou a informační gramotnost, tedy schopnost orientovat se v textu a zdrojích.

Dílna je koncipována do školní výuky, např. do Základů společenských věd, kde vhodně doplňuje průřezové téma Multikulturní výchova, vzdělávací oblast Člověk a společnost ad.

Dílna trvá 2 vyučovací hodiny (90 min.) a měla by být vedena dvěma lektory.

Ke stažení:

Metodický manuál pro vedení interkulturního workshopu pro studenty SOŠ a SOU (média a takzvaná uprchlická krize)

Společně proti rasismu (Metodický manuál pro vedení interkulturní dílny na SOŠ a SOU

Metodický manuál pro vedení interkulturní dílny na střeních školách s názvem Společně proti rasismu vychází z již realizovaného vzdělávacího programu Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci. Ten realizovalo MKC Praha v letech 2010 -2013, nově je však akcentován vliv médií na tvorbu názorů o (nejenom) romské menšině. Metodika byla vypracována expertkou na tvorbu metodických materiálů vycházející ze zážitkové pedagogiky. Podkladem pro vypracování metodiky byly také poznatky zjištěné při Analýze způsobu zobrazování Romů v severočeských médiích. Celý koncept metodiky, včetně jednotlivých aktivit, je zpracován na základě nejnovějších trendů v interkulturním vzdělávání, osobně sociálně výchově a zážitkové pedagogice.

Metodika je cílena na žáky SOŠ a SOU, časová dotace pro. realizaci interkulturní dílny je 90 min.

Ke stažení:

Metodika interkulturního workshopu pro studenty SOU a SOŠ

Více o projektu najdete tady.

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

15. 12. 16
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲