Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 3. 03

Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro studenty

Podle směrnice uznají členské státy EU právo pobytu každému studentovi, který je státním příslušníkem členského státu a který byl přijat k odbornému vzdělávání v jiném členském státě. Právo pobytu je omezeno dobou získávání vzdělání (článek 2). Směrnice dále stanoví, že manžel nebo manželka či nezaopatřené děti státního příslušníka členského státu jsou na území tohoto státu oprávněni vykonávat zaměstnání či samostatně výdělečnou činnost, i když nejsou státními příslušníky žádného členského státu (článek2). Anglický název předpisu: Council Directive 93/96/EEC of 29 October 1993 on the right of residence for students.

25. 3. 03
...nahoru ▲