Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 3. 03

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1974, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 64/221/EHS

Směrnice pouze doplňuje působnost Směrnice 64/221/EHS tak, aby se vztahovala i na příslušníky členských států (a jejich rodinné příslušníky), kteří mají právo pobytu na území některého členského státu. Směrnice 64/221/EHS se zabývá koordinací zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví. Znění předpisu v angličtině: Council Directive of 17 December 1974 extending the scope of Directive No 64/221/EEC on the coordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health to include nationals of a Member State who exercise the right to remain in the territory of another Member State after having pursued therein an activity in a self-employed capacity (75/35/EEC).

25. 3. 03
...nahoru ▲