Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 3. 03

Směrnice Rady ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství

Směrnicí přiznaly členské státy EHS svým státním příslušníkům (specifikovaným v článku 1) právo vycestovat ze svého území za účelem přístupu k zaměstnání a jeho výkonu na území jiného členského státu. Toto právo se nadále mělo uplatnit pouze předložením platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. Rodinní příslušníci požívají na základě této směrnice téhož práva jako státní příslušník, na němž jsou závislí. Směrnicí se zrušilo právo vyžadovat od státních příslušníků ostatních členských států výjezdní víza nebo jiné rovnocenné doklady. Název předpisu v angličtině: Council Directive of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the community for workers of member states and their families (68/360/EEC).

25. 3. 03
...nahoru ▲