Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 3. 03

Směrnice Rady z 21. 5. 1973 o odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků členských států uvnitř Společenství v oblasti usazování a pohybu služeb

Členské státy se ve směrnici zavazují odstranit omezení pohybu a pobytu svých státních příslušníků. Směrnice se dále vztahuje na manžela či manželku státního příslušníka členského státu a jeho děti mladší 21 let bez ohledu na jejich občanství. Název předpisu v angličtině: Council Directive of 21 May 1973 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for nationals of Member States with regard to establishment and the provision of services (73/148/EEC).

25. 3. 03
...nahoru ▲