Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 3. 23
Zdroj: migraceonline.cz

ŠKOLA V DEMOKRACII – Úvod do modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu

ŠKOLA V DEMOKRACII – Úvod do modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu

Časová dotace: 8 hodin

Vzdělávací program vychází z komplexního modelu kompetencí pro demokratickou kulturu, jak jej představil dokument Competences for Democratic Culture (CDC) zpracovaný Radou Evropy EU (2016) a je inspirován také Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ vydanou MŠMT roku 2020.

Smyslem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s modelem Kompetencí pro demokratickou kulturu jakožto klíčovým orientačním bodem k proměně způsobu formálního vzdělávání v kontextu demokratické společnosti a trhu práce ve 21. století. Kurz otvírá prostor pro reflexi své vlastní školy a ukazuje perspektivy pro podporu jejího demokratického klimatu. Kurz vede účastníky též k sebereflexi svého profesního profilu a nalezení vhodných nástrojů k podpoře svého profesního růstu a prevenci syndromu vyhoření.

Program byl vyvíjen také s ohledem na současné potřeby učitelů a žáků v kontextu pandemie covid-19, zejména potřebu well-beingu učitelů i žáků a nastavování bezpečného klimatu na školách. Kurz čerpá zkušenosti také z akreditovaných kurzů MŠMT „Kompetence pro demokratickou kulturu I.“ a „Kompetence pro demokratickou kulturu II.“

Na program volně navazuje kurz „DEMOKRACIE VE ŠKOLE – Aplikace modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu ve školním prostředí.“

15. 3. 23
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲