Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 2. 14
Zdroj: Slovo z.s.

Sejdeme se v šest před domem

Již samotný název projektu „V šest před domem“ vyzývá Čechy a cizince k tomu, aby vyšli ven a sešli se v podvečer se svými sousedy, které běžně pouze míjejí na ulici nebo chodbách svého domu. Netradiční projekt chce české společnosti vzkázat, že v Česku žije pospolu mnoho kultur, které nelze jen tak přehlížet.

Během projektu zorganizuje z. s. Slovo 21 celkem 10 setkání, z toho již šest proběhlo ve vybraných krajích ČR – v Praze, Jihomoravském, Jihočeském, Plzeňském a Pardubickém kraji. Setkávání cizinců a Čechů bude nadále pokračovat na jaře 2014. Více o projektu v rozhovoru s Karlou Čížkovou, krajskou koordinátorkou pro Prahu.

Kde vůbec čerpáte inspiraci na takové a podobné akce?

Projekt „V šest před domem“ byl myšlenkou naší paní ředitelky Jeleny Silajdžić, která vyloženě překypuje nápady. Vždycky jde o bleskový nápad, který potom rozvineme a následně se jej pokoušíme dovést do fáze realizace.

V čem spočívá projekt „V šest před domem“?

Řada lidí, přestože bydlí ve stejném domě, v jedné lokalitě, se prakticky nezná. A to se netýká jen cizinců, ale i Čechů. Proto nás napadlo uspořádat sousedská setkání v lokalitách, o kterých víme, že tam žije větší počet cizinců, které společně s Čechy pozveme, připravíme zajímavý kulturní program, občerstvení a zbytek necháme na nich, aby se vzájemně poznali, pobavili a cítili se dobře. Snahou je, aby došlo k prvotnímu kontaktu lidí, kteří žijí například ve velkém domě, v cizím městě a cítí se poněkud osamoceně, nikoho neznají a rádi by tento stav změnili. Ten pocit znají většinou cizinci, kteří jsou zvyklí se mnohem častěji scházet nejen v rodině, ale třeba i v sousedství. Když pak přijedou sem, mají pocit, že Češi jsou uzavření a chladní. To ale není pravda, jen nám, Čechům, déle trvá, než se někomu otevřeme. A právě projekt Slova 21 nám dává možnost se nejen sblížit se svými sousedy, prolomit ledy, ale zbavit se i zažitých předsudků vůči cizincům.

Kde všude proběhla sousedská setkání?

V Pardubicích, Českých Budějovicích, Plzni a dvakrát v Praze. Program ve všech městech byl skutečně pestrý, lidé se zapojovali do interaktivních her, workshopů, ochutnávali světovou kuchyni, vyměňovali si recepty, sledovali společně kulturní vystoupení a celkově atmosféra byla uvolněná. Vždy dorazilo velmi mnoho lidí a nejen sousedů. Ti všichni byli překvapeni, kdo vlastně všechno v jejich domě nebo v tom vedlejším žije. Že ta mladá Ukrajinka nejen krásně zpívá, ale je i studentkou vysoké školy. Že Afričan, který bydlí naproti je zkušeným lékařem pediatrie, přesto rád tančí tradiční africké tance, s kterými se sousedům během setkání představí a tak dál. Během setkání měli ti, kdo přišli možnost poznat talentovaných lidí, kteří pro ně mohou být značným obohacením.

Je to o tom, že program celý zrealizujete sami, nebo spíše čekáte, že se lidé aktivně zapojí?

Snažíme se vždy lidi vyzvat, aby se sami do projektu zapojili. Ale samozřejmě připravíme větší část programu sami. Také spolupracujeme s dalšími organizacemi, například s integračními centry, Domem dětí a mládeže Stodůlky, se ZŠ Kavčí Hory atd., které fungují právě ve vybrané lokalitě. Ti všichni si připraví krátká vystoupení nebo pohoštění pro ostatní. Pokaždé oslovíme také umělce, kteří pocházejí z třetích zemí a mohou svým umem obohatit a potěšit ostatní. Zájemci se poté zapojují například do workshopů tance, hry na africké bubny nebo balančního cvičení.

Během setkání bude natočený také několikaminutový klip. K čemu bude sloužit?

Využití videa bude širší. Distribuován bude ku příkladu integračním centrům, NNO a dalším organizacím, které se zabývají cizinci a jejich integrací do společnosti. Určitě jej využijeme také v rámci vzdělávacích projektů, které realizujeme například na školách.

Film je ke zhlédnutí níže.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

28. 2. 14
Zdroj: Slovo z.s.
...nahoru ▲