Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 4. 14
Zdroj: Fond dalšího vzdělávání

Rozvoj poradenství poskytovaného ÚP pro cizince

Zaměření a cíl projektu:

  • Smyslem projektu je zkvalitnění a podpora služeb poskytovaných Úřadem práce ČR (ÚP) v oblasti zahraniční zaměstnanosti. Projekt reaguje na stoupající počet cizinců s trvalým pobytem na území ČR. Tento trend vyžaduje zvýšené úsilí v oblasti informovanosti a soběstačnosti cizinců za účelem eliminace rizik jejich sociálního vyloučení. Fond dalšího vzdělávání reaguje na daný problém projektem, který má za cíl zvyšování profesní kvalifikace pracovníků zahraniční zaměstnanosti ÚP ČR a zkvalitnění obsahu a způsobu zveřejňovaných informací. Projekt je prakticky orientován a svojí náplní vychází z požadavků a potřeb ÚP ČR a jejich klientů. 
  • Projekt vychází z vládní „Koncepce integrace cizinců - Společné soužití 2013“, kde je jedním z úkolů zvyšování ekonomické a sociální soběstačnosti cizinců na území ČR - má být docíleno poskytováním kvalitního sociálně právního poradenství a pravidelnou aktualizací informací týkajících se zaměstnávání cizinců. 
  • Projekt je rovněž v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, protože rozvíjí služby preventivního charakteru a podporuje aktivní opatření vedoucí k zaměstnání a předcházení nezaměstnanosti. 
Výstupy a aktivity projektu
  • Vytvoření metodického a vzdělávacího materiálu pro pracovníky ÚP 
  • Prezenční školení a workshopy pro pracovníky evidence zahraniční zaměstnanosti a Job Clubů ÚP 
  • Pilotní odzkoušení sociálních tlumočníků na vybraných pobočkách ÚP 
  • Evaluační studie k využití služeb sociálních tlumočníků 
  • Katalog kontaktních míst pro cizince v elektronické podobě • Revize obsahu portálu ÚP v sekci zahraniční zaměstnanost 
  • Interaktivní mapa životních situací (mobilní aplikace) zaměřené na specifické problémy cizinců (pracovní smlouvy, nostrifikace, zdravotní a sociální pojištění, standardizovaná podoba CV atd.)

Kontaktní osoba: Lenka Kaucká, lenka.kaucka@fdv.mpsv.cz, tel.: 601384830

Období realizace: listopad 2013 – červen 2015

Cílová skupina: Primární – pracovníci zahraniční zaměstnanosti ÚP Sekundární – cizinci, zaměstnavatelé

Oblast dopadu: Celá ČR

8. 4. 14
Zdroj: Fond dalšího vzdělávání
...nahoru ▲