Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 3. 03

Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1995 o sledování provádění již přijatých dokumentů týkajících se přijímání státních příslušníků třetích zemí (96/C 11/01)

Na základě Rozhodnutí předloží země předsedající v daném období EU každý rok členským státům dotazník. Tím se bude zjišťovat, jak členské státy implementovaly Radou již schválené dokumenty, které se týkají přijímání státních příslušníků třetích zemí. Znění předpisu v angličtině: Council Decision of 22 December 1995 on monitoring the implementation of instruments already adopted concerning admission of third-country nationals (96/C 11/01).

25. 3. 03
...nahoru ▲