Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 3. 03

Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1996 o sledování provádění dokumentů přijatých Radou v oblasti nedovoleného přistěhovalectví, zpětného přijetí, nedovoleného zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí a spolupráce při výkonu rozhodnutí o vyhoštění

Rozhodnutím se pověřuje předsedající země Evropské unie (tj. ta, na niž právě připadlo šestiměsíční předsedání) předkládat členským státům dotazník zjišťující implementaci dokumentů schválených Radou v oblasti nedovoleného přistěhovalectví a dalších (viz název rozhodnutí). Název předpisu v angličtině: Council Decision of 16 December 1996 on monitoring the implementation of instruments adopted by the Council concerning illegal immigration, readmission, the unlawful employment of third country nationals and cooperation in the implementation of expulsion (96/749/JHA).

25. 3. 03
...nahoru ▲