Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 3. 03

Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 1988 o zavedení postupu pro předběžné oznamování a pro projednávání migrační politiky vůči třetím zemím

Členské státy měly na základě Rozhodnutí povinnost uvědomit napříště Komisi a ostatní členské státy o návrzích opatření, která zamýšlejí přijmout vůči zaměstnancům, kteří jsou příslušníky třetích zemí, a vůči jejich rodinným příslušníkům, pokud se opatření týkají vstupu, pobytu a zaměstnání nebo nedovoleného vstupu, pobytu a zaměstnání. Dále stanoví povinnost uvědomit Komisi a ostatní členské státy o návrzích dohod, které zamýšlejí sjednat nebo prodloužit se třetími zeměmi, pokud se týkají uvedených oblastí. Název předpisu v angličtině: Commission Decision of 8 June 1988 setting up a prior communication and consultation procedure on migration policies in relation to non-member countries (88/384/EEC).
<br>
25. 3. 03
...nahoru ▲