Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 2. 09
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Rovnost příležitostí při vzdělávání cizinců v ČR: Tématická zpráva

V letech 2005 až 2007 Česká školní inspekce zjišťovala, zda mají cizinci stejné příležitosti ke vzdělání jako čeští občané. Výzkum se týkal vybraných základních a středních škol a byl zaměřen na tři oblasti: (1) zastoupení cizinců ve školách a postupy škol při jejich zařazování do vzdělávání (2) analýza předpokladů škol ke vzdělávání cizinců a (3) zhodnocení průběhu a výsledků vzdělávání cizinců. Jaká jsou zjištění z tohoto výzkumu, shrnuje předkládaná tématická zpráva.


20. 2. 09
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲