Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

Return

20. 4. 12
IOM Praha spolupracuje na tříletém projektu s partnery z regionů šesti zemí - Německa, Itálie, Rakouska, Polska a Slovinska a v rámci ČR je za Ústecký region partnerem RIC Most.

Více informací naleznete na http://www.re-migrants.eu/  a  http://www.iom.cz/vod/re-turn-projekt .

Pokud byste měli zájem o více informací, rádi Vás zařadíme mezi příjemce Newsletteru http://re-migrants.eu/Contenuti.php?id=170. Stále rovněž rádi umožníme zapojení se do aktivit projektu zájemcům a odborníkům na dané téma z řad státních i nestátních organizací a akademické sféry.  

V této chvíli si dovoluji Vás požádat o spolupráci při vyplňování online dotazníku a jeho další distribuci mezi respondenty, kteří pracovali alespoň 6 měsíců v zahraničí. Dotazník, jehož vyplnění trvá cca 20 minut je zde . Aby bylo možné zanalyzovat potenciál a vytvořit vhodné nástroje pro jeho využití a nastavení politik, měl by být dotazník vyplněn alespoň 800 občany ČR. ...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect