Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 11. 11

Remitence posílané z České republiky

Workshop bude věnován především prezentaci výsledků Šetření cizinců o jejich příjmech, výdajích a remitencích, realizovaného Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., na zakázku Českého statistického úřadu jako součást projektu Improvement to the estimates of remittances from the Czech Republic to the countries of origin finančně podpořeného Eurostatem.

V rámci zmíněného projektu bylo realizováno dotazníkové šetření mezi ekonomicky aktivními občany Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Moldavska a nástupnických států bývalé Jugoslávie mimo Slovinska (celkem 1003 respondentů). Projekt přináší unikátní data, která poslouží ke zdokonalení metodiky odhadu naturálních i peněžních remitencí cizinců. Na workshopu vystoupí odborníci z České statistického úřadu, Ministerstva financí ČR a České národní banky a také zástupci akademické obce, kteří budou diskutovat zejména o významu remitencí, metodice jejich odhadu a výzkumu.

Z důvodu omezené kapacity je nutná registrace na emailové adrese remitence@soc.cas.cz 

22. 11. 11
...nahoru ▲