Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Rasismus a xenofobie v Maďarsku

Rasismus a xenofobie v Maďarsku

1. 3. 04
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Maďarsko
Článek seznamuje čtenáře se současným postojem maďarské veřejnosti k imigrantům a k etnickým menšinám žijícím v Maďarsku. Podobně jako Česká republika, také Maďarsko patří do bloku postkomunistických zemí, jejichž hranice byly po dlouhá desetiletí uzavřeny. Od devadesátých let 20. století zde probíhá politická, ekonomická i sociální transformace završená vstupem do Evropské unie. Od roku 1989 se výrazně změnil charakter i rozsah populačních proudů. Z Maďarska se stala tranzitní i cílová země pro imigranty i žadatele o azyl, což vyvolalo odezvy ze strany jeho obyvatelstva, institucí i legislativy. S rostoucím přílivem imigrantů, zahraničních investic a cestovního ruchu se z rasismu a xenofobie stává závažný problém, který se dotýká také domácích etnických menšin.
Kateřina Danielová


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect