Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 2. 14

Randez-vous Inbáze VI — setkávání tradic a kultur

Randez-vous InBáze Berkat VI navazuje na úspěšné projekty Randez-vous Berkat I, II, III , IV a V a navazuje tak na aktivity, které přispívají k vzájemnému porozumění jak většinové společnosti, tak cizinců v Praze a v Jižních Čechách. Aktivity probíhají formou osobního setkání, kulturních zážitků a kulturní výměny.

REFUFEST NA STATKU 2013 – Rakovice

Bude se jednat již o 5. ročník multikulturního festivalu, který se odehrává v Rakovicích v Jižních Čechách. Na venkově je téma migrace a integrace stále méně viditelné a RefuFest se již stal jedinečnou příležitostí, v Jižních Čechách, jak se blíže seznámit s cizinci, jejich zvyky, tradicemi nebo životem v ČR.

REFUFEST 2014 – Praha

Bude se jednat o již 9. ročník multikulturního festivalu v Praze. Festival nabízí nejen hudební a divadelní vyžití, ale během festivalu se česká majorita setkává s lidmi pocházejícími z nejrůznějších částí světa a tak získává informace o jejich zemi původu, kultuře, zvycích, národní kuchyni nebo životě v ČR. Cizinci se aktivně zapojují do samotné organizace festivalu. Podílí se na vystoupeních jak na hlavním pódiu, tak i na interaktivních dílnách ve workshop stanu, výstavách, informačních stáncích i na zajištění občerstvení.

KURZY VAŘENÍ V RÁMCI MULTIKULTURNÍCH SKUPIN

Jednou z hlavních myšlenek RefuFestu je seznámit českou společnost s odlišnými kulturami cizinců pobývajících na území ČR. Na této myšlence pracujeme v průběhu celého roku, významnou roli zde sehrávají Multikulturní ženské skupiny, jejichž účastnicemi jsou primárně ženy cizinky, ale zároveň ženy z řady majoritní společnosti. V průběhu celého roku tak budou v komunitním centru InBáze probíhat jednou za 2 měsíce kurzy vaření etnické kuchyně, které připraví ženy cizinky pro ženy z české majority. Workshopy vaření se pak odehrají i na obou Refufestech.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „ Poznejte svůj nový domov“

Obsah přednášek „Poznejte svůj nový domov“ zvyšuje informovanost cizinců o legislativním, právním, sociálním a kulturním systému v ČR, poskytuje praktickou orientaci v české společnosti a její historii. Přednášky probíhají za účasti cizinců a českých občanů v komunitním centru InBáze v Praze.

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ KOMUNITOU V RAKOVICÍCH V JIŽNÍCH ČECHÁCH

Tato část navazuje na již realizované aktivity ve venkovském komunitním centru v předchozích letech. Jedná se zejména o multikulturní oslavy svátků a pobyt Multikulturních skupin ve venkovském komunitním centru v Rakovicích. Obou aktivit se účastní česká majorita i cizinci.

Název projektu: Randez vous InBáze VI — setkávání tradic a kultur

Realizátor: InBáze, o. s.

Období  projektu: 01. 05. 2013 — 30.06.2014

Více informací o projektu a našich aktivitách: http://www.inbaze.cz/

Projekt EIF 2012-12 Randez-vous Inbáze VI – setkávání tradic a kultur je podpořen Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR

21. 2. 14
...nahoru ▲