Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Publikace „Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu“

Texty obsažené v této publikaci, kterou uspořádala Jadwiga Šanderová z Institutu sociologických studií FSV UK, byly předneseny na pracovní konferenci „Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu“, která se uskutečnila na Institutu sociologických studií FSV UK 5. října 2007. Konference byla uspořádána v rámci probíhajícího výzkumu, který nese název Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti a který je finančně podporován grantem Ministerstva práce a sociálních věcí (registrační číslo 1J0631/05 – DP2). Předmětem zájmu výzkumníků jsou sociální nerovnosti obecně (tj. bez ohledu na jejich konkrétní pozadí). Jde o první rozsáhlejší výzkum tohoto typu v České republice, který navazuje na aktuální trendy v zahraniční sociologii, jejichž protagonisté zkoumají různorodé typy sociálních nerovností a hledají společný základ jejich vzniku a reprodukce. Pozornost tudíž zaměřují na různé typy nerovností (třídní, mezi muži a ženami, různými etniky, generacemi atd.), přičemž hledají nejen jejich společné kořeny, ale také mechanismy, jimiž se tyto nerovnosti reprodukují v bezprostředních sociálních interakcích. Zkoumají, jak lidé nerovnosti vnímají, jak na ně reagují, jak o nich hovoří, jak jich využívají, jak jim čelí či jak se s nimi smiřují.

25. 4. 08
...nahoru ▲