Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 7. 08
Zdroj: migraceonline.cz

Publikace "Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení"

Sborník vytvořily v rámci projektu "Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci" organizace Člověk v tísni, Poradna pro uprchlíky, Multikulturní centrum Praha a Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ústředním tématem tohoto sborníku je nelegální migrace a její různé aspekty. Tento fenomén zahrnuje širokou škálu stupňů pobytové či pracovní neregulérnosti s různou mírou závažnosti. I proto preferují autoři spíše termín „neregulérní“ migrace a pobyt před označením „nelegální“. Odhady počtu cizinců a cizinek v neregulérním postavení v Evropě i v České republice nejsou přesné, odborná veřejnost se nicméně shoduje na tom, že jde zřejmě o milióny lidí v Evropské unii a desítky až stovky tisíc lidí v České republice. Zřejmě až čtyři sta tisíc nových přistěhovalců do Evropské unie každoročně porušuje z hlediska pobytu či práce zákony té země, ve které se nacházejí. A tento tok neslábne.

Publikace byla financována grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Publikace ke stažení zde.
24. 7. 08
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲