Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
1. 8. 08
Zdroj: OPU

Projekt: Systémová podpora pracovního uplatnění znevýhodněných azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v České republice (Work in Czech)

Projekt Systémová podpora pracovního uplatnění znevýhodněných azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v České republice (Work in Czech) v rámci iniciativy EQUAL končí v srpnu 2008. Projekt byl realizován v letech 2005 až 2008. Projekt realizovaly organizace rozvojového partnerství HEDERA (např. Organizace pro pomoc uprchlíkům, SOZE, Centrum pro integraci cizinců ad.).
Cílem projektu bylo navrhnout a pilotně odzkoušet koncepci systémové podpory pracovního uplatnění znevýhodněných azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v České republice a zlepšit jejich postavení na trhu práce. Klienti se mohli prostřednictvím projektu zapojit do dlouhodobého kurzu českého jazyka (v rozsahu 300 či 400 hodin), kurzu práce na PC (v rozsahu 60 hodin), kurzu Orientace na trhu práce (praktické informace o trhu práce-pracovně-právní dokumenty, příprava CV, kontakt se zaměstnavateli, založení živnosti, daně atd.) a Motivačního kurzu (metody sebepoznání). Součástí projektu byla také individuální sociální práce s klientem, možnost získat pomoc při nostrifikaci dokladů (např. o vzdělání) nebo projít rekvalifikačním kurzem.

1. 8. 08
Zdroj: OPU
...nahoru ▲