Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 11. 11

Projekt Mozaika

Mezi 1.1. a 30.12. 2011 organizuje InBáze Berkat projekt Mozaika. Nabízí škálu aktivit na podporu integrace cizinců s důrazem na zapojení majoritní společnosti do tohoto procesu. Vytváří a posiluje sociální vazby českých dětí s dětmi cizinců prostřednictvím tematických programů zaměřených na vzájemné obohacování a osobnostní rozvoj těchto dětí.

Jednotlivé programy vycházejí z dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi cizinců a jejich rodinami v programech InBáze Berkat dětem. Ve většině aktivit na tuto zkušenost projekt Mozaika navazuje a rozšiřuje je o programy koncipované s ohledem na potřeby a zájmy starších dětí, především v kontextu spolupráce s jejich spolužáky z českých škol a vrstevníky z české majority. Nově realizovanými programy pro starší děti budou pravidelná setkávání starších dětí v klubu ClubIn, mediální projekt Svět mýma očima a letní soustředění klubu ClubIn v komunitním centru Rakovice v Jihočeském kraji.

Na již dlouhodobě probíhající programy InBáze Berkat dětem navazují pravidelné kulturní a zájmové akce v Praze a okolí, tematické víkendové akce v Rakovicích, společné slavení tradičních českých svátků v Rakovicích a letní dětský tábor.

Hlavním úkolem projektu je prostřednictvím těchto aktivit posilovat interakci dětí cizinců s dětmi majoritní společnosti, rozšířit spektrum zapojených institucí do procesu integrace cizinců, informovat českou veřejnost o činnosti programů na podporu integrace a napomáhat tak vytvářet reálný obraz cizinců žijících v České republice. Veškeré aktivity v rámci projektu Mozaika budou nabízeny bezplatně.

Poskytovatel: Evropský integrační fond, Ministerstvo vnitra ČR

Kontakt:

Parisa Zargari

zargari@inbaze.cz

www.inbaze.cz

4. 11. 11
...nahoru ▲