Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 12. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Prohlášení proti rušení Sekce pro lidská práva

Při příležitosti Mezinárodního dne migrantů vydalo dvacet dva nevládních organizací prohlášení proti rušení a oslabování lidskoprávní sekce pod Úřadem vlády.

Z textu prohlášení proti rušení Sekce pro lidská práva:

„Pokud i tato vláda přikládá ochraně lidských práv důležitost, nemůže dopustit, aby došlo k rozmělnění mechanismu, který dlouhá léta na Úřadu vlády fungoval.“

„Se znepokojením sledujeme postupné omezování činnosti Sekce, ke kterému dochází v posledních letech od nástupu Nečasovy vlády. Počty zaměstnanců a zaměstnankyň byly oproti minulým letům sníženy a jsou minimální. Část agendy, která souvisí s Evropskou unií, byla přesunuta pod jiný útvar Úřadu vlády, aniž by bylo přihlédnuto k provázanosti a byla sledována jednotná linie ochrany lidských práv. Další úspory je již nutné odmítnout.“

Celý text najdete zde

Vyjádření veřejného ochránce práv k reorganizaci sekce Úřadu vlády pod vládním zmocněncem pro lidská práva:

„Vnímám význam sekce jak na poli vnitrostátním, tak i mezinárodním, kdy je transparentním partnerem pro mezinárodní instituce při podávání zpráv o plnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv v oblasti lidských práv. Proto doufám, že při případných úvahách, či plánech na reorganizaci státní správy, bude význam postavení jak vládního zmocněnce pro lidská práva, tak sekce Úřadu vlády pro lidská práva, zohledněn.“

(z dopisu JUDr. Varvařovského Konsorciu nevládních organizací pracujících s migranty v ČR ze dne 12. prosince 2012)

Bližší informace Marek Čaněk, marek.canek@konsorcium-nno.cz, tel. 776 003 635

18. 12. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲