Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
6. 6. 03

Právní postavení uprchlíků ve vztahu k novele zákona o azylu

Cílem projektu Centra pro otázky migrace (COM) je provést roční dohled nad uplatňováním nové legislativní úpravy regulující azylové řízení, resp. novely zákona o azylu (z.č. 2/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991, o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Ten probíhá formou individuálního poradenství žadatelům o azyl v kanceláři COM a v azylových střediscích MV ČR. Projekt má usnadnit žadatelům o azyl orientaci v nové úpravě zákona a umožnit jim včas se připravit na právní a sociální změny. Poskytuje také zpětnou vazbu (k nové úpravě) orgánům státní správy a samosprávy, které s žadateli o azyl přicházejí do styku.
Projekt je dlouhodobým záměrem Centra pro otázky migrace.

6. 6. 03
...nahoru ▲