Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 2. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Práva migrantů na pracovním trhu - ve slepé uličce?

Multikulturní centrum Praha Vás srdečně zve na první z veřejných debat pořádaných v rámci projektu Migration to the Centre.

Nejčastějším důvodem příchodů migrantů do České republiky je právě práce. Zaměstnavatelé mají povinnost zajistit všem zaměstnancům - bez ohledu na národnost - rovné zacházení pokud jde o pracovní podmínky a odměňování za práci. Jak je ale s migranty na českém pracovním trhu zacházeno a jsou jejich práva v pracovněprávních vztazích dodržována?

Na pozadí praktických případů se budeme věnovat dvěma problémům, které se často netýkají jenom migrantů: neplacení mezd a dodržovaní pracovních podmínek. Hosté debaty boudou diskutovat o ochraně a současné praxi vymáhaní těchto práv, roli státu a neziskového sektoru v této oblasti, příčinách porušování práv migrantů v pracovních vztazích a možnostech na zlepšení.

Hosté:

  • Rut Dvořáková, vedoucí programu a sociálních služeb, Diakonie CCE
  • Michal Krebs, sociální pracovník, La Strada
  • Dagmar Robert Mroziewicz, inspektor z oblasti pracovních vztahů a podmínek, Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj (změna)
  • Roman Seidl, ředitel odboru koncepcí a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti, MPSV
  • a další
Debatu bude moderovat Pavla Hradečná ze Sdružení pro integraci a migraci (SIMI).

V případě zájmu se, prosím, REGISTRUJTE zde.

Datum: 12. březen 2013 (úterý) v 16:30
Místo: Zastoupení Evropské Komise v ČR, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Pořádá: Multikulturní centrum Praha

26. 2. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲