Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 2. 15
Zdroj: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Prahou prošel průvod odsuzující islamofobii

Prahou prošel průvod odsuzující islamofobii
Na 350 demonstrantů přišlo dnes v Praze vyjádřit svůj odpor vůči současné vlně protimuslimské a protiuprchlické nenávisti a zároveň manifestovat odmítnutí jakéhokoliv fanatismu. Akci svolala Iniciativa Ne Rasismu! a Konsorcium NNO pracujících s migranty za podpory aliance občanských iniciativ, neziskových organizací, angažovaných jednotlivců a kolektivů ve spolupráci s českou muslimskou komunitou.„Jsme rádi, že dnes dorazilo tolik lidí ukázat, že nesouhlasí s xenofobními náladami, které se objevují v české společnosti. Je to důkazem toho, že se zde kromě názorů, šířících náboženskou zášť a neopodstatněné obavy z islamizace Česka, vyskytují i jiné názory. Hodnotíme demonstraci jako velký úspěch,“ říká mluvčí demonstrace Magda Faltová.

Demonstraci organizátoři svolali na náměstí Republiky, kde akci zahájil projev Iniciativy Ne Rasismu! Po něm Uday Magid z Všeobecného svazu muslimských studentů a mládeže v ČR zdůraznil, že „Ze společnosti přímo sálají obavy z muslimů. Ať už zde žijících, turistů nebo uprchlíků. A to díky různým extremistům, islámského vyznání, kteří podnikají neospravedlnitelné útoky po celém světě. Nedovolme xenofobům ukrást nám naši lidskost.“ Na něj navázal projev romské aktivistky Ivanky Čonkové. Ta ve svém projevu srovnala anticiganismus s nenávistí vůči muslimům: „Anticiganismus a islamofobie jsou si v mnoha odhledech podobné. V tom nejzákladnějším jde o šíření nenávisti, jejímž jediným cílem je společnost rozdělovat“. Následně vystoupil Mikuláš Vymětal a vyzval zúčastněné k minutě ticha za uprchlíky, kteří umírají při cestě do bezpečí a hynou ve válečných konfliktech. Osud syrských uprchlíků přiblížila Amnesty International a jejich přijetí mohli lidé podpořit podpisem petice.

Demonstrace pokračovala pochodem na Jungmanovo náměstí přes ulice Na Příkopě a 28. října. Zde přednesl svůj projev Ámos Didunyk z Iniciativy Podejme ruku. Varoval v něm před nespravedlivými generalizacemi a zdůraznil potřebu usnadnit uprchlíkům nový začátek v zemi, kam se dostali po útěku z válkou sužovaných regionů. Akci uzavřel projev Konsorcia NNO pracujících s migranty. „Muslimové tady začínají čelit nenávistným projevům a útokům, i když sem paradoxně mnozí z nich přišli kvůli ochraně před pronásledováním. Uprchlictví není volba ale nutnost,“ uvedl jeho zástupce Vladimír Günter. Poté byla demonstrace ukončena.
21. 2. 15
Zdroj: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
...nahoru ▲