Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Poslanecká sněmovna přijala zákon o dočasné ochraně a zpřísnila azylovou proceduru

Obě předlohy, které sněmovna přijala, vstoupí v platnost pouze v případě, že je schválí Senát a podepíše je prezident. Doufejme, že se do hlasování Senátu podaří zákonodárce druhé komory přesvědčit o negativních důsledcích novelizované azylové procedury. Přijaté opatření zpřísňuje podmínky pro žadatele o azyl tím, že jim znemožňuje nahlížet do spisu a ovlivnit tak konečnou verzi textu. Pozměňovací návrh poslance Kladívka (ODS) byl nakonec na základě hlasování sněmovny stažen. Zákon o pobytu cizinců byl v poměru 162 pro ku 4 proti přijat. Hlasování se zúčastnilo 191 přítomných poslanců. Celý stenografický zápis z jednání najdete připojen jako zdroj této zprávy. Projednávaný předpis se jmenuje: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Hana Kabeleová
22. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲