Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 7. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Posílení role českých měst při podpoře integrace cizinců na trhu práce v ČR

Tým Multikulturního centra Praha realizuje tříletý projekt, jehož cílem je posílení role českých měst při podpoře integrace cizinců na trhu práce.
„Práce je klíčovým nástrojem pro úspěšnou integraci každého člověka, na tom se shodují experti i laici, protože právě práce představuje naprosto zásadní inkluzivní faktor, díky ní člověk získává nejen výhody ekonomické, ale zároveň i sociální a symbolický kapitál – jako je uznání, společenská prestiž spojená s výkonem placené práce, sociální vazby a společenské kontakty“, uvádí Dagmar Sieglová, ředitelka Multikulturního centra Praha. „Pro osoby jakýmkoli způsobem znevýhodněné na trhu práce – ať už původem, věkem, zdravotním či sociálním handicapem – je ještě důležitější nežli pro většinovou populaci“.
11. 7. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲