Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Poradna pro integraci – PROJEKTY POMOCI AZYLANTŮM

V letošním roce se Poradna pro integraci věnuje integraci azylantů do české společnosti prostřednictvím dvou významných projektů. Podstatou těchto projektů je podpora osob, kterým byl v ČR udělen azyl, při orientaci v novém prostředí, při překonávání počáteční nejistoty a při kontaktu a komunikaci s majoritní společností, a to prostřednictvím terénního odborného sociálního a právního poradenství a asistence. Projekty dohromady vytváří podmínky integrované pomoci pro azylantů. Jejich synergické působení přispívá k rychlejší a efektivnější adaptaci uvedené cílové skupiny v nových podmínkách.

Otevřete dveře azylantům III.

Financováno: z prostředků Evropského unie a státního rozpočtu ČR na základě programu Evropského uprchlického fondu
Doba realizace:
leden 2011 - červen 2012
Místo realizace:
Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj

V rámci tohoto projektu se snažíme zvýšit nabídku vhodného integračního bydlení v rámci Státního integračního programu, která v současnosti neodpovídá poptávce.  Dalším souvisejícím cílem projektu je zvýšit informovanost zástupců obcí a měst i široké veřejnosti o situaci a problémech integrace azylantů v oblasti bydlení. Uvedených cílů dosahujeme prostřednictvím posilování motivace a samostatnosti azylantů, adresné osobní asistence poskytované azylantům při vyhledávání bydlení, oslovování vlastníků obecních i soukromých bytů s výzvou ke vstupu do SIP a příslušné propagace projektu mezi zainteresovanými skupinami i na veřejnosti.

Projekt navazuje na projekt realizovaný již v roce 2010 a dále rozvíjí uvedené činnosti.

Adaptace azylantů v novém domově III.

Financováno: z prostředků Evropského unie a státního rozpočtu ČR na základě programu Evropského uprchlického fondu
Doba realizace:
leden 2011 - červen 2012
Místo realizace:
Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj

Projekt se zaměřuje na poskytování nezbytných informací, sociálně-právního poradenství, osobní asistence a pomoci při komunikaci s úřady a dalšími institucemi, a to zejména v oblasti sociálních dávek, lékařské pomoci, vzdělávání a zaměstnávání. Přednostní pozornost sociálních pracovníků bude věnována zranitelným skupinám, které mají minimální znalost českého jazyka. Nepřímou cílovou skupinou je místní veřejnost, se kterou budou azylanté přicházet do styku. Asistence při integraci bude nově přistěhovalým azylantům poskytována po dobu 6 měsíců.

Stejně jako předchozí projekt navazuje i tento na úspěšný projekt realizovaný v roce 2010.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.p-p-i.cz. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na praha@p-p-i.cz, 224 216 758.

10. 12. 11
...nahoru ▲