Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Poradenství a asistence migrantům v oblasti vzdělávání

META o.s. - Sdužení pro příležitosti mladých migrantů pokračuje v poskytování odborného poradenství cizincům v oblasti vzdělávání v novém projektu, jehož působnost je rozšířena i na Středočeský kraj.

Od ledna 2011 mohou díky projektu Poradenství a asistence migrantům v oblasti vzdělávání podpořeného z Evropského integračního fondu využívat služby občanského sdružení META také cizinci ze Středočeského kraje ze třetích zemí (mimo EU). Pracovnice METY jsou kromě pražské kanceláře k zastižení ve čtvrtek od 10:00 do 17:00 v Kolíně (Zahradní 46, kancelář CIC). Na telefonech 773 639 395 a 775 339 003 lze domluvit konzultace i na jiných místech ve Středočeském kraji. Letošní novinkou je také rozšíření nabídky našich služeb na předškolní vzdělávání.

V rámci tohoto projektu nabízíme podporu při výběru, kontaktování a zápisu do mateřských a základních škol. Malé školáky a jejich rodiče doprovázíme do školy, pokud nerozumí ještě česky, a pomáháme jim při seznamování se školním prostředím, se studijními povinnostmi a jejich plněním.

Žáky, kteří již ukončili povinnou školní docházku, informujeme o průběhu přijímacích zkoušek na střední školy a pomáháme jim při vyplňování přihlášek.

Zájemcům o další studium zprostředkováváme informace o přijímacím řízení na vyšší odborné a vysoké školy a o přípravných kurzech ke studiu na těchto školách. Ty, kteří potřebují uznat doklady o předchozím zahraničním studiu, provázíme celým procesem nostrifikace.

Obracet se na nás mohou i učitelé škol, kam chodí cizinci. V případě zájmu zorganizujeme informační schůzku pro žáky a jejich rodiče, nebo pomůžeme zprostředkovat kontakt s rodiči za účasti tlumočníka.

Kontaktní osoba :

Hana Marková
sociální pracovnice/odborný garant projektu
markova@meta-os.cz

773 639 395, 775 339 003

15. 3. 11
...nahoru ▲