Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Pomoc uprchlíkům (ČCE, 2002)

Sbory Českobratrské církve evangelické a střediska Diakonie průběžně koordinují pomoc azylantům i žadatelům o azyl. Jedná se především o individuální pomoc při jednání na úřadech, při hledání zaměstnání a bydlení, psychosociální pomoc a finanční a materiální výpomoc.

24. 2. 03
...nahoru ▲