Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 9. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Podzimní vzdělávací festival

Podzimní vzdělávací festival

Je demokracie ve škole jen pojem z občanské výchovy? Jak se na historické události dvacátého století dívají různí aktéři? Patří fenomén migrace pouze do posledních několika let? Jak doprovázet žáka či žákyni procházející změnou pohlaví? A jak při tom všem nezapomenout i na prevenci syndromu vyhoření a vzájemnou učitelskou podporu?

Přijďte se seznámit s těmi nejzajímavějšími výstupy vzdělávacích projektů MKC edu, z nichž většinu jsme vytvořili na základě poptávky učitelů z praxe!

Moc prosíme o závazné přihlášení ke konkrétnímu workshopu. Bude se jednat o interaktivní semináře, takže je počet účastníků omezen.

Přihlášení zde: https://bit.ly/3toMcSX
Vstup zdarma

PODROBNÝ PROGRAM:

16. 9. 2021

15.00–17.00
Různí aktéři, různé příběhy
Jan Dítko (MKC Praha)
V semináři bude možnost si vyzkoušet sérií aktivit z aktuálně probíhajícího vzdělávacího programu zaměřeného na téma novodobé migrace v českých zemích pomocí pedagogického multiperspektivismu. Na závěr bude krátká část věnována problematice žákovských projektů – účastníci se naučí zmapovat, co jejich žáky na daném tématu nejvíce zajímá a v souladu s tím vystavět cíl projektu, včetně definování jednotlivých kroků k jeho dosažení.
#dějepis #soudobé_dějiny #projektová_výuka #multikulturní_výchova #menšiny

17.00–18.00
Evaluace, zpětná vazba – proč a jak?
Zuzana Schreiberová (MKC Praha)
Jsou evaluace další formální povinností bez praktického dopadu? Nebo se naopak vyplatí je dělat? Na krátkém workshopu se seznámíte se základními evaluačními metodami a na příkladu evaluace demokratického prostředí ve škole se dozvíte jak získané výstupy použít při analýze potřeb školy nebo při komunikaci se zřizovateli či orgány školní inspekce. Vyzkoušíme si také několik praktických technik jak zpětnou vazbu zapojit do vyučovacích hodin.
#školní_klima #komunikace #zpětná_vazba #formativní_hodnocení

17. 9. 2021

15.00–18.00

Moc se omlouváme, ale odpadly nám dvě spolupracující školy, takže bohužel nebude dost účastníků k realizaci původně plánovaného workshopu Úvodu do učitelské intervize 17. 9. 2021.

18. 9. 2021

10.00–14.00
Gender ve škole
Vítěslav Slíva (MŠMT)
Jaké otázky týkající se genderu se ve vzdělávacím systému řeší? A co homofobní nebo genderová šikana? Na interaktivní besedě se dozvíte, jak ve školách vytvářet prostředí, kde se budou žáci a žákyně bez ohledu na vlastní gender a orientaci cítit bezpečně a vítaně. Taky si vyzkoušíte několik aktivit, které je ve školách možné při výuce o lidskoprávní a genderové tematice použít a prostor samozřejmě bude i na dotazy a konkrétní problémy z vlastní praxe.
#gender #LGBT#trans_žáci #rodina

15.00–18.00
Učitelský restart po covidu
Jarmila Čechová (Futuropolis)
Letošní rok byl pro mnohé z nás učitelů tím nejnáročnějším, jaký jsme v profesi pedagoga zažili. V semináři se zaměříme na způsoby jak znovu oživit vztahy v kolektivu, jak pracovat s dětmi, pro které bylo covidové období obzvláště náročné, a jak se připravit na případná další epidemiologická omezení. Ale také se zamyslíme nad tím, jak to pozitivní, co během online výuky fungovalo, přenést i do běžného vyučování. Jedním z bodů programu bude také úvod do vedení pomáhajícího rozhovoru.
#well-being #komunikace #návrat #vztahy

 

7. 9. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲