Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 5. 12

Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR

Projekt se zaměřuje na podporu žen znevýhodněných a ohrožených při vstupu na trh práce, při získávání zaměstnání nebo zahájení samostatně výdělečné činnosti. Specifikou tohoto projektu je zaměření cílové skupiny. Tou jsou dlouhodobě nezaměstnané ženy cizinky z tradičních muslimských komunit žijících v ČR.
V rámci projektu, jehož cílem je asistence při vstupu na pracovní trh, bude muslimkám i jejich manželům poskytován komplexní informační servis včetně pracovně-právního poradenství. V průběhu projektu se zájemkyně zúčastní mnoha vzdělávacích aktivit – kurzy čj, práce na PC či rekvalifikační kurzy. Získané vědomosti a dovednosti budou ženy moci zdokonalovat v tréninkových dílnách, které za tímto účelem vzniknou. Součástí projektu bude intenzivní spolupráce se zaměstnavateli, relevatními úřady, NNO pracujícími s cizinci a cizinkami, či muslimskými komunitami v ČR. Partneři projektu zmapují efektivní postupy při pracovní integraci muslimek v zahraničí. Získané informace následně zformulují v doporučení pro postup integrace žen z cílové skupiny na trh práce v ČR. Výstupem bude publikace “Příručka pro integraci žen z tradičních muslimských komunit na trh práce v ČR.”
2. 5. 12
...nahoru ▲