Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 3. 14

Podpora migrantům při vstupu na trh práce v Praze

Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu na primární trh práce a zvýšení zaměstnatelnosti cizinců s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy, které z důvodu jazykové bariéry, nedostatečné kvalifikace, neznalosti prostředí, dlouhodobé nezaměstnanosti a diskriminace ze strany zaměstnavatelů čelí obtížím v procesu pracovní integrace.

Projekt zároveň reaguje na stále se zvyšující počet cizinců, kteří chtějí samostatně podnikat a to včetně žen cizinek, které vstupují na trh práce bud po mateřské dovolené, či z dlouhodobé nezaměstnanosti a z prostředí bez dostatečných znalostí o podnikání v ČR.

Služby nabízené v rámci projektu vedou k zplnomocňování cizinců (zvýšení kvalifikace, znalostí svých práv a povinností), které působí jako prevence sociálního vyloučení a uzamknutí na sekundárním trhu práce.

Aktivity: aktivní a dlouhodobé zapojení jednotlivých migrantů do procesu pracovního poradenství; zapojení do relevantních aktivit dle individuálních potřeb klienta (vzdělávací modul “Jak podnikat v ČR”, rekvalifikační kurzy, placena praxe v oblasti gastronomie v sociálním podniku Ethnocatering); využití nabídky podpůrných služeb jako je individuální doučování, psychoterapeutické poradenství, sociální asistence, podpůrná ženská skupina, hlídání dětí; zapojení české veřejnosti do aktivit projektu formou dobrovolnictví; zejména pomocí při zvládání vzdělávacích problémů (např. doučování češtiny).

Komplexní nabídka a individuální přístup mimo jiné zajišťuje vysokou míru docházky na jednotlivé kurzy a prakticky stoprocentní úspěšnost při absolvování rekvalifikací. Komunitní centrum má otevřeno každý pracovní den a o víkendech pořádá programy pro děti a celé rodiny. Komunitní centrum InBáze je ojedinělým zařízením svého druhu v ČR a jeho programová nabídka je vytvořena s ohledem na dlouholeté zkušenosti práce s cílovou skupinou a na základě přímé zpětné vazby od migrantů.

Poskytovatel: Operační program Praha Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání

Realizátor: InBáze, o. s.

Realizace projektu: 01. 09. 2013 — 30.4.2015

Více informací na: http://www.inbaze.cz/

Projekt Podpora migrantům při vstupu na trh práce v Praze je financován Operačním programem Praha Adaptabilita

3_loga_text.png


3. 3. 14
...nahoru ▲