Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 4. 13

Podpora legálního a kvalifikovaného zaměstnání cizinců v Praze

Projekt podporovaný Evropský sociálním fondem a Operačním programem Praha adaptabilita se zaměřuje na podporu začleňování znevýhodněných cizinců ze třetích zemí na trh práce na území Prahy. Náš projekt nabízí sadu podpůrných aktivit, které usnadní klientovi vstup na pracovní trh.

Projekt se zaměřuje na podporu začleňování znevýhodněných cizinců ze třetích zemí na trh práce na území Prahy.

Sada podpůrných aktivit bude probíhat ve čtyřech cyklech, které budou zahrnovat:
  • Diagnostiku a stanovení individuálního plánu práce.
  • Komplexní poradenský program.
  • Doplňující vzdělávací kurzy, které jsou pro začlenění na trh práce nevyhnutelné (kurz češtiny, pracovního minima, základy práce na pc).
  • Individuální psychologickou podporu.
  • Podporu při získávání pracovního uplatnění, včetně vytváření pozitivního a otevřeného prostředí na trhu práce pro zaměstnávání cizinců přímým oslovováním zaměstnavatelů.

Motivace zaměstnavatelů k zaměstnání cizince je podpořena i pomocí mzdových příspěvků, které jsou poskytovány max. 4 měsíce a které jsou postupně snižovány.

Realizací aktivit bude zajištěn posun v zaměstnání cizinců, v jejich integraci do většinové společnosti i na trh práce, pomohou jim najít legální zaměstnání nebo zaměstnání s vyšší kvalifikací.

3_loga_text.png

29. 4. 13
...nahoru ▲