Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Podpora cizinců v České republice – projekt Pomocná ruka 4

Sdružení pro integraci a migraci na počátku roku 2013 zahájilo projekt Pomocná ruka 4 na podporu (cizinek a cizinců) migrantů ze třetích zemí na území České republiky.

Obsahem projektu je poskytování individuálního právního a sociálního poradenství, psychosociální pomoci a asistence cizincům při styku s úřady, institucemi státní správy a samosprávy, podpora v oblasti zaměstnanosti a bydlení a informování o jejich právech a povinnostech a asistence související s jejich integrací do české společnosti. Poradenství je poskytováno zejména v otázkách souvisejících s pobytem na území ČR, prevencí pádu do nelegality, v oblasti pracovněprávní, v oblasti zdravotní péče a vzdělávání. Poradenství je koncipováno jako bezplatné a bude poskytováno v úředních hodinách v pražské kanceláři organizace a dále pak v Mladé Boleslavi a dalších městech Středočeského kraje, a to všem cizincům ze třetích zemí, kteří se na našem území nacházejí legálně. Poradenství bude kromě osobní konzultace v kancelářích poskytováno rovněž formou telefonickou a prostřednictvím emailu a také terénní formou. Projekt Pomocná ruka 4 navazuje na úspěšně realizovaný projekt Pomocná ruka 3, který se setkal s velkým zájmem migrantů.

Pro více informací kontaktujte kancelář SIMI na tel. 224 224 379 či emailu: poradna@refug.cz

Více o SIMI naleznete dále na stránkách www.migrace.com

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

7. 2. 13
...nahoru ▲