Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Podpora cizinců při integraci na trh práce

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. zahájila nový projekt „Podpora cizinců při integraci na trh práce“ financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2011 a bude ukončen k 31. 12. 2013. Realizován je pouze ve Středočeském a Jihočeském kraji. Hlavním cílem projektu je poskytnout cizincům základní informace o možnostech uplatnění se na pracovním trhu, o tom jak eliminovat možné způsoby a formy vykořisťování ze strany „klientů“, kam se v případě, že jsou již v područí „klientů“ obrátit a žádat o odbornou pomoc. V rámci projektu budou vybraným uchazečům nabízeny kurzy českého jazyka, jehož znalost je stěžejním prvkem integrace v hostitelské zemi a prostředkem k dobré socio-kulturní orientaci v prostředí. V průběhu projektu proběhne několik dvoudenních kurzů zaměřených na pracovně právní problematiku, účastníci se dozví jak rozpoznat nezákonné jednání zaměstnavatelů, jak začít podnikat a další.

Cizince se budeme snažit oslovit v jejich prostředí, na začátku projektu budou vyškoleni streetworkeři, jejichž úkolem bude informace o projektu a jeho aktivitách dostat k potenciálním zájemcům o projektové aktivity.

Dalším cílem je vyškolit a naleznout dobrovolníky z řad majoritní společnosti-studenty SŠ a VOŠ, kteří by se stali tzv. bridge person, jejímž úkolem je stát se průvodcem cizince v hostitelské zemi. Dobrovolník bude s cizincem trávit čas, učit jej orientovat se v prostředí, mluvit česky, navštěvovat různá kulturní zařízení a jiné.

Jedním z výstupů projektu bude brožura, která bude reflektovat témeta s pracovně-právní tématikou, bude informovat cizince o formách a způsobech vykořisťování, její součastí bude i adresář s organizacemi poskytující těmto osobám odbornou pomoc.

Více informací o projektu vám v případě zájmu sdělí koordinátor projektu: Petr Krejčíř, petr.krejcir@opu.cz

23. 2. 11
...nahoru ▲