Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 7. 04

Počet obyvatel se začal zvyšovat, ale díky přistěhovaným (ČSÚ)

Rok 2003 byl po devíti letech populačního úbytku prvním rokem, kdy se počet obyvatel České republiky zvýšil. ČR měla k 31.prosinci 2003 10 miliónů 211 tisíc obyvatel a podle posledních údajů do května 2004 dosáhl počet obyvatel 10 miliónů 212 tisíc. Za zvýšením počtu obyvatel je pouze kladné saldo zahraniční migrace a to prakticky jen díky lidem, kteří se přistěhovali ze zemí bývalého východního bloku.
Obyvatel ubývalo i nadále tzv. přirozenou měnou, tedy rozdílem v počtu narozených a zemřelých. Vyšší počet zemřelých osob než narozených dětí zaznamenává Česká republika již od roku 1994.
Pokračuje proces stárnutí obyvatel. Podíl dětí do 15 let se snížil až na 15 procent v roce 2003, zatímco počátkem 90.let to bylo více než 20%. Podíl 65letých a starších lidí zatím ale není větší než podíl dětí do 15 let jako je tomu například v Německu, Portugalsku, Itálii aj.
Český statistický úřad loni zaznamenal historicky nejnižší počet sňatků od první světové války. Do 50 let věku uzavřelo první sňatek pouze 63 procent mužů a 69% žen. Počátkem 90.let to bylo kolem 85% mužů a přes 90% žen.
Naopak historicky nejvyšší byl loni počet registrovaných rozvodů. V prvních měsících roku 2004 tento vývoj pokračoval. Jen za leden až květen soudy rozvedly o téměř 1200 manželství více než ve stejném období loňského roku. Přibývá rozpadů manželství po více letech trvání. Téměř 60% rozvodů v současnosti připadá na manželství, která trvala více než 10 let. Počátkem 90.let to bylo něco málo nad 40%.
Mírně se zvýšil počet narozených – z 92,8 tisíc v roce 2002 na 93,7 tisíc v roce 2003. Úrovní plodnosti (1,18 dítěte narozených jedné ženě) se ČR stále řadí mezi poslední země Evropy – za námi je již jen Ukrajina, naopak první v Evropě je Irsko. Lidé stále častěji odkládají založení rodiny do pozdějšího věku a mladí nahrazují manželství nesezdanými soužitími.
Roste počet a podíl dětí narozených mimo manželství – v roce 2003 se takto narodilo téměř 29 procent dětí. Na počátku 90.let to bylo kolem 10%. V některých pohraničních okresech, např. na Mostecku, se každé druhé dítě rodí mimo manželství.
V roce 2003 byl nejnižší počet umělého přerušení těhotenství v celé historii jejich statistického sledování od roku 1958. Zatímco v roce 1991 bylo více než 100 tisíc interrupcí, v roce 2003 jich bylo necelých 30 tisíc. Pokles pokračoval i v prvních měsících letošního roku.

(tisková zpráva Českého statistického úřadu z 22. července 2004)
26. 7. 04
...nahoru ▲