Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 6. 03
Zdroj: IOM Praha

Pilotní projekt Integrace cizinců a podpora organizací a sdružení komunit cizinců na území České republiky

Záměrem projektu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM Praha) je zejména zlepšení podávání informací cizincům v České republice o otázkách sociálních, možnostech zaměstnání, platné legislativě a dalších důležitých složkách pro jejich úspěšnou integraci. Projekt chce přispět k rozvoji organizací jednotlivých komunit cizinců v ČR, které by v dlouhodobé perspektivě byly schopny poskytovat samy sociální a právní poradenství pro cizince. Proto chce projekt také napomoci činnosti nevládních organizací a sdružení cizinců a rozvoji jejich vzájemné spolupráce. V dlouhodobé perspektivě by podpora činnosti organizací a sdružení měla vést k prohloubení jejich spolupráce se státní správou.
Cílem projektu je vypracování analýzy potřeb jednotlivých vytypovaných organizací a výzkum v komunitách cizinců, který bude odrážet rizikové faktory pro jejich sociální integraci v České republice. Dalším cílem je vytvoření webové stránky pro cizince, která umožní získat cizincům informace důležité k jejich integraci v několika jazykových mutacích.

2. 6. 03
Zdroj: IOM Praha
...nahoru ▲