Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 1. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Petře Hample, ohrožený, bílý, heterosexuální muži,

Petře Hample, ohrožený, bílý, heterosexuální muži,

jak ukáži v této reakci na Váš rozhovor v lednovém čísle Učitelských novin, nejsem si u Vás ani u Vašich příznivců jistá schopností interpretovat psaný text. Uvádím proto raději hned na začátek, že pokud jsem použila slova „ohrožený“, „bílý“ a „heterosexuální“, nevyhrožuji Vám, ani Vám nezdůrazňuji Vaši identitu. Jen používám označení, které jste si sám pro sebe s velkou hrdostí zvolil[1]. Nu, proti gustu žádný dišputát.

Celá tato kauza je ukázkovým příkladem neschopnosti porozumět psanému textu. Vy a Vaši příznivci mě prezentujete jako cenzorku, inkvizitorku nebo nepřítele svobody slova. To vše má podle Vás dokládat můj výrok: „Já jako ředitelka Multikulturního centra Praha budu psát reakci a prosím ty, kterým to hnulo žlučí stejně jako mě, o sdílení, dopis do redakce atd.“ Omlouvám se, ale ať se snažím, jak se snažím, nemám dojem, že bych Vám tímto výrokem jakkoliv upírala právo publikovat své názory a těšit se svobodě vyjadřování. Naopak, uplatnil jste své právo na svobodu vyjádření a já jsem uplatnila právo své. Rozhodla jsem se napsat reakci a vyzvala čtenáře se stejným pohledem na věc, jako mám já, ať také svobodně projeví svůj názor. Tak se Vás ptám, kde je ta cenzura?

Nesouvisí Vaše reakce spíš s mým upozorněním na to, jaké směsi dojmologie, polopravd a předsudečné nenávisti vystavujete ve svém textu učitele, tedy ty, kteří mají vychovávat další generaci k respektu a demokracii? A to navíc v Učitelských novinách, které reprezentují profesní stav učitelů a zveřejněné texty by měly mít odpovídající odbornou úroveň a kvalitu.

Byla jsem vyzvána k omluvě za to, že jsem Vás označila za dezinformátora. Pardon, ale nemám, zač bych se omlouvala. Za prvé, prokazatelně spolupracujete se serverem Sputnik[2], který označila za jeden z nejvýznamnějších zdrojů ruských dezinformací i Bezpečnostní informační služba[3]. Za druhé, pokud bychom pojali význam slova dezinformovat obecněji, tedy jako snahu dezinterpretovat informace, pravidelně se toho dopouštíte a Váš rozhovor pro Učitelské noviny skutečně nebyl výjimkou.

Musím přiznat, že na to jdete chytře. Sice se na začátku zastřešíte „autoritou sociologa“, ale pak si neděláte starosti s nějakými zdroji, předkládáte své názory, manipulativně položené otázky a ano, leckterý čtenář snadno může získat dojem, že jde o fakta. Spoléháte se totiž na to, že výzkum a rešerše za Vás udělá Váš oponent.

Před obecnými formulacemi typu „je zvykem“, „pozorujeme“, „zdá se“ jsou kvůli jejich vágnosti a nevědeckosti studenti varováni ještě na bakalářském stupni studia společenských věd. Vaše odpovědi jsou ovšem podobných formulací plné. Abych uvedla příklad, který se navíc snaží tvářit jako společenskovědní výzkumná metoda zúčastněného pozorování, cituji: "Případně se stačí jen chvilku dívat v nějakém velkém pražském obchodním centru na složení lidí podle jejich vzezření respektive oděvu. Jsou snad všichni, kdo evokují příslušnost k islámu, jen turisté?" Oslovil jste dotyčné? Zeptal jste se jich, zda v ČR žijí? A je něco podivného na tom, že v jednom z turisticky nejnavštěvovanějších měst na světě, jsou i turisté z muslimských zemí? Ale ono je jednodušší naznačit, zamrkat a trochu vyděsit, co?

Tvrdíte, že byste svou tezi o islamizaci Evropy byl ochoten změnit, pokud byste se dozvěděl o studii, „poukazující na klesající porodnost muslimských migrantů“. Tak prosím, k nalezení této studie mi stačilo cca 30 sekund poté, kdy jsem do vyhledávače zadala „birth rate migrant women“. Nejnovější studie Marianne Tønnessen „Declined Total Fertility Rate Among Immigrants and the Role of Newly Arrived Women in Norway“ snížení porodnosti u migrantek potvrzuje a navazuje na obdobné studie z jiných evropských zemí, například Kulu (2005), Kulu and Milewski (2008), Milewski (2010), Kulu and González-Ferrer (2014), Wilson (2015) and Adserà et al. (2015). Nutno přiznat, že v textu nejsou vysloveně zmíněny muslimské ženy, ale jste to Vy, kdo v rozhovoru o pár řádků dál tvrdíte, jak jsou západní země zaplaveny muslimy[4].

Je skutečně to, že „Rusové vůči islámu nevystupují aktivněji“, způsobeno „otázkou vztahů se Západem“, jak v rozhovoru tvrdíte? Nebo je to prostě tím, že islám je druhé nejpočetnější náboženství v Rusku a vztahy mezi státem a muslimskými představiteli jsou bezproblémové? „Islám a ortodoxní křesťanství, jako ostatní světová náboženství, jsou založena na humanistických hodnotách trvalého významu – milosrdenství a lásce k bližnímu, spravedlnosti a respektu k člověku,“ prohlásil na začátku roku 2019 Vladimir Putin.[5]

Vyděsil jste čtenáře tvrzením, že „Národní centrála proti organizovanému zločinu ve své poslední zprávě uvádí, že v naší republice žije poměrně velký počet lidí, kteří mají požádáno o azyl ve Spolkové republice Německo nebo jiné západoevropské zemi, avšak momentálně jsou u nás zapojeni do organizovaného zločinu“. Opět není problém si dotyčnou zprávu stáhnout a přečíst. A usvědčit Vás pokud ne rovnou ze lži, tak alespoň z manipulace a zkreslování. Ano, ve zprávě je zmíněno, že kvůli schengenskému prostoru je obtížné sledovat pohyb osob, že je Česká republika tranzitní a nikoli rezidenční zemí a že několik podezřelých osob policie monitorovala a jednu předala mezinárodnímu stíhání. O tom, že by tu žili nějací azylanti a zapojili se do organizovaného zločinu, není nikde žádná zmínka, a to ani v kapitole o migraci nebo terorismu.[6]

Co se Vám ale naopak nehodí do krámu a co cudně zamlčujete, je skutečnost, že ta samá zpráva zmiňuje jako hrozbu do budoucna činnost „tzv. alternativních médií, která mohou výrazně podporovat vyhraněnost a radikální názory svých adresátů. Velmi často je patrná určitá míra synergie mezi alternativními médii a populistickými subjekty, které vzájemně sdílejí stejná témata i názorové postoje. Obsah obvykle tvoří různé domněnky, které jsou prezentovány jako fakta či konspirační teorie“[7].

Jste manipulátor, demagog a neštítíte se uplatňovat princip kolektivní viny vůči příslušníkům jedné skupiny, ať už jsou to muslimové nebo například lidé s levicovou politickou orientací. Zpronevěřujete se svému profesnímu stavu, vytrháváte fakta z kontextu, radikalizujete společnost tím, že jí nabízíte černobílé vidění světa a stavíte ji do hrozby imaginární občanské nebo náboženské války. Nemáte ani tušení o tom, co je náplní činnosti Multikulturního centra Praha či jiných neziskových organizací. Nevíte nic o mých názorech a postojích.

Můj svět, milý pane Hample, ohrožený, bílý, heterosexuální muži, je totiž mnohem složitější než Váš. Beru migraci jako fakt, se kterým je nutno počítat a na který je nutno se racionálně připravit, ale který nijak aktivně nepodporuji. Jsem si vědoma problémů, které v migrantských komunitách na Západě existují a které nemají náboženskou či etnickou, nýbrž sociální příčinu. Nešlo jen tak přivést „gastarbeitery“, neposkytnout jim žádné integrační služby nebo kurzy jazyka a nechat je v uzavřených komunitách. Právě neziskové organizace se snaží z těchto chyb poučit a jednat. 


 
Zuzana Schreiberová

Mgr. Zuzana Schreiberová vystudovala bakalářský obor Studium Humanitní vzdělanosti na FHS UK, kde se zabývala současnou pražskou židovskou komunitou. V navazujícím magisterském studiu Obecné antropologie se specializovala na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová studia. Od zaří 2015 se věnuje také pomoci uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák a dalších dobrovolnických iniciativ. V organizaci koordinovala od března 2016 projekt Praha sdílená a rozdělená a od srpna 2017 je výkonnou ředitelkou a statutární zástupkyní.

15. 1. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲