Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 2. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Pestré identity v kosmopolitní Praze

Pestré identity v kosmopolitní Praze

Metodika vzdělávacího programu je určena lektorům (pedagogům, pracovníkům s mládeží a všem těm, kteří mají zájem věnovat se tématu normality, identity a aktivnímu občanství. Vychází ze zážitkové pedagogiky, osobnostní výchovy a kritického myšlení.

Cílem metodiky je:

– Posilovat u žáků sebereflexi a schopnost zamýšlet se nad vlivem okolí ve vztahu k menšinám (národnostním, etnickým, sexuálním ad.);

– Rozvíjet u žáků porozumění vlastní identity a podpořit přijímání nových perspektiv;

– Podpořit vznik komunitních žákovských iniciativ.

Kompletní metodiku stáhnete tady.

28. 2. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲