Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Pařížská předměstí varují

Projekt se zaměřuje na trvale usazené cizince – tedy cizince s trvalým pobytem a ty, kteří již získali české státní občanství (mimo občanů Slovenské republiky). Kromě poskytování sociálně právního poradenství bude Poradna poskytovat službu tzv. integračních průvodců, kteří budou cizincům poskytovat pomoc při orientaci na českém trhu práce. Projekt se zaměřuje primárně na trh práce a zaměstnanost - v tomto duchu bude Poradna realizovat i výzkum mezi trvale usazenými cizinci.

20. 6. 12
...nahoru ▲