Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 9. 09
Zdroj: migraceonline.cz

OSCE Příručka genderově citlivé politiky pracovní migrace

OSCE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) vydala první mezinárodní Příručku genderově citlivé politiky pracovní migrace.
Pracovní migrace se nesporně stala jednou z nejdůležitějších otázek v rámci zajištění ekonomického rozvoje a stability, dnes je proto také politickou prioritou v mnoha zemích. Jen málo pozornosti se však stále věnuje faktu, že čím dál tím více žen, které aktivně přispívají do ekonomiky cílové země, opouští svou vlast, a že tuto změnu prožívají zcela odlišně od mužů. Příručka proto navrhuje vhodné postupy a pomůcky pro genderově citlivou úpravu migračního procesu. Cílem je povzbudit státy, zvláště ty v rámci OSCE, k zahrnutí genderově citlivých opatření v jejich politice týkající se pracovní migrace. Příručka byla vyrobena hlavně pro autory pracovně migrační politiky a její zaměstnance. Politika pracovní migrace se tak snad bude vyvíjet genderově korektněji, v souladu se společnými závazky a hodnotami států OSCE.
20. 9. 09
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲