Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 3. 03

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

Protokol z 20. 5. 2000 ukládá smluvním státům uzákonit trestnost jakéhokoli jednání, které znamená účast na obchodu s dětmi (vztahuje se také na adopce porušující mezinárodní právní úpravu), dětské prostituci a dětské pornografii. Zakotvuje spolupráci při potírání této kriminality, možnost konfiskovat zisk z této trestné činnosti a chránit práva a zájmy dětských obětí. Příslušným orgánem je Výbor pro práva dítěte OSN. Česká republika Protokol ještě nepodepsala. Jeho trestněprávní ustanovení jsou provedena v českém trestním zákoně (§ 204 kuplířství, § 205 ohrožování mravnosti, § 216a obchodování s dětmi, § 217 ohrožování mravní výchovy mládeže, § 246 obchod s lidmi). Název v angličtině: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography.

28. 3. 03
...nahoru ▲