Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
6. 11. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Online vzdělávací aktivita COVID-19 Survival Map učí žáky spolupracovat, komunikovat i pomáhat

Online vzdělávací aktivita COVID-19 Survival Map učí žáky spolupracovat, komunikovat i pomáhat

Vzdělávací aktivita COVID-19 Survival Map reaguje na aktuálně probíhající koronavirovou epidemii a kombinuje práci s mapou, demokratické rozhodování i aktivní pomoc druhým. MKC Praha ji nabízí zdarma pedagogům i jejich žákům. Veškeré materiály k aktivitě si můžete stáhnout na konci článku.

Epidemie koronaviru ochromila velkou část české společnosti. Ne tak ovšem české školy. Pedagogové se okamžitě adaptovali na to, že se jim den ze dne zcela změnily podmínky, ve kterých vyučují své žáky. Místo třídy internetová aplikace, místo vyvolávání k tabuli e-mail, místo výkladu prezentace, nahrávka nebo video. Kromě znalostí tak svým žákům předávají i mimořádně důležité dovednosti – schopnost rychle se přizpůsobit novým okolnostem, improvizovat a nenechat se odradit zdánlivě nepřekonatelnými překážkami.

Českých učitelů a učitelek si za jejich duchapřítomnost, profesionalitu a nadšení velmi vážíme. A abychom jim jejich těžkou úlohu alespoň trochu usnadnili, připravili jsme pro ně v MKC Praha hotovou vzdělávací aktivitu reagující na aktuální události: COVID-19 Survival Map.

Žáci jsou v průběhu aktivity vedeni k tomu, aby vytvořili online mapu určité lokality, města nebo třeba městské části, kde zaznamenají všechny důležité informace týkající se koronavirové epidemie a souvisejících přijatých opatření. Pokud by se výsledná mapa umístila na webové stránky školy nebo města, mohla by sloužit všem obyvatelům, kteří potřebují informace o otevírací době obchodů, omezení veřejných akcí nebo třeba hledají někoho, kdo by jim ušil ústenku, přinesl nákup či pohlídal děti. Mapa umožňuje zaznamenat i místa, kde probíhá testování na koronavirus nebo průběžně aktualizovat informace týkající se lékařské péče, otevírací doby na úřadech nebo třeba poptávky i nabídky dobrovolnické pomoci. 

První mapa vznikla v České Lípě

Díky aktivitě vzniklo několik map pomoci i v průběhu první vlny epidemie na jaře. Podívejte se třeba na mapu žáků Gymnázia Přípotoční nebo Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích. A svou mapu mají díky žákyni Valentýně Kobrové ze Středního odborného učiliště obchodu a služeb i v Chrudimi

První hotová mapa vznikla ale na Základní škole Partyzánská v České Lípě. „O aktivitě jsem se dozvěděla skrze naši předsedkyni Asociace učitelů občanské výchovy a základů společenských věd. Konzultovala jsem to s kolegyní, jsme obě občankářky, obě máme tak trochu rády výzvy a baví nás nové věci. V tomto jsme navíc viděly smysl – smysl pomoci, orientovat se, informovat,“ popsala učitelka Petra Slámová. Aktivitu rozjela ve škole spolu s kolegyní Veronikou Radovou, která zřídila účet na webu Mapotic a celý projekt koordinovala a technicky zajišťovala. Mapu pod jejich vedením vytvořilo šest žákyň osmých a devátých ročníků.

„Výchova k občanství se v prostředí distančního vzdělávání stává pro učitele nelehkým úkolem. Nemůžete rozvíjet kompetence ke spolupráci tak jako ve škole. Tady jsem viděla příležitost, jak může spolupracovat skupina dobrovolníků napříč ročníky,“ vysvětlila Radová. Členky týmu pořádají každý týden společnou online schůzku, během které si sdělují novinky a rekapitulují, co kdo přidal nebo aktualizoval.

„​Přišlo mi super, že se nemusíme omezovat na konkrétní skupinu lidí, ale mapu může využít kdokoli. Je to velká výzva a zjistili jsme, že máme žáky, kteří se rádi zapojí a pomohou. Chtěli jsme taky dokázat, že aktivitu zvládnou i žáci na základce. Přijde mi úžasné, že žáci (děti) vytvoří něco, co slouží dospělým,“ shrnula Slámová důvody, proč ji aktivita zaujala. Podle Radové žákyně nejvíc oceňují, že mohou prostřednictvím aktivity pomoci reálným lidem ve svém okolí.

Aktivita je primárně určena pro žáky gymnázií a středních škol. Věříme ale, že by ji zvládli také žáci vyšších ročníků základní školy, kteří umí pracovat s mapami a mají dobré základy informatiky. Časová náročnost aktivity závisí na zájmu a možnostech žáků i vyučujících. Základní verzi mapy mohou žáci vytvořit během pár hodin samostatné práce. Pokud je však bude aktivita bavit, může je provázet celým obdobím koronavirové epidemie. Vzdělávací materiál nejlépe využijí učitelé občanské výchovy, základů společenských věd, informatiky, zeměpisu nebo českého jazyka. Výborně se také hodí do společenskovědních seminářů nebo mediální výchovy.

Aktivita rozvíjí u žáků důležité kompetence

Žáci mohou díky aktivitě rozvíjet kompetence k učení, když budou kriticky zhodnocovat informace, s nimiž pracují. Budou se učit plánovat si čas a vzájemně hodnotit práci na společném projektu. Posílí také kompetence k řešení problémů, zejména tím, že budou mít možnost zvažovat různé postupy a využít plně svou představivost. Komunikativní kompetence mohou žáci rozvíjet nejen při formulování informací zanesených do mapy, ale také při e-mailové, případně telefonické komunikaci s úředníky a dalšími lidmi, u kterých budou zjištěná fakta ověřovat. Sociální kompetence rozvíjí aktivita díky společným úkolům, práci ve skupině i mírou zodpovědnosti, kterou budou žáci pociťovat nejen vůči lidem využívajícím informace z jejich mapy, ale také vůči sobě navzájem. Občanské kompetence žáci mají možnost rozvíjet ve chvíli, kdy budou plánovat, co všechno do mapy chtějí zanést. Uvědomí si, že společnost je tvořena různými sociálními skupinami, kterým může vytvořená mapa pomoci zvládnout náročné období ve zdraví a bezpečí. Kompetence k podnikavosti pomáhá aktivita rozvíjet tím, že žákům představuje různé možnosti, jak mohou díky svým znalostem a schopnostem vymýšlet zajímavé projekty a pomáhat druhým.

Aktivita je také postavena na modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Učí žáky rozhodovat o dalším postupu společně a demokraticky a vede je k participativnímu přístupu k řešení problémů a výzev ve společnosti.

Všem zájemcům jsou nyní k dispozici kompletní materiály k aktivitě – Průvodce vzdělávací aktivitou pro žáky i Metodické komentáře pro vyučující. Učitelé i žáci si mohou také stáhnout a vytisknout Checklist k aktivitě, aby měli přehled o tom, co už zvládli a co je teprve čeká. Pedagogům, kteří se spolu se svými žáky do aktivity pustí, rádi nabídneme metodickou podporu na e-mailu tereza.cajthamlova@mkc.cz. Na tento e-mail můžete posílat i výtky či pochvaly k metodice aktivity, případně ukázky hotových map, které žáci vytvořili.

Materiály ke stažení:

 

 

Tereza Cajthamlová

Vystudovala žurnalistiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dříve pracovala jako redaktorka v novinách, sociální pracovnice pomáhající lidem ohroženým sociálním vyloučením a předsudečným násilím a věnovala se také vzdělávání odborné i laické veřejnosti.  V MKC působí od září 2018 jako metodička a lektorka projektu Aktivní občanství a kulturní tolerance.

6. 11. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲